ICT op school - Sint Jan Berchmans basisschool Avelgem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

onze school
ICT is de afkorting voor informatie en communicatietechnologie.

In onze school willen wij de mogelijkheden van ICT verkennen en ten dienste stellen van de kinderen. In onze visietekst over ICT op school staat duidelijk dat de inbreng van ICT moet kaderen binnen het pedagogisch project van onze school. We zijn ervan overtuigd dat binnen het streven naar kwalitatief goed onderwijs ICT een belangrijke rol zal spelen. ICT kan een belangrijke impuls geven om het onderwijs op een aantrekkelijke manier te brengen. ICT is niet het doel op zich maar wel het middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving te realiseren. Het aanreiken van voldoende ICT-kansen binnen de schoolomgeving is voor de leerling een extra stimulans. Als kinderen zich in de maatschappij van vandaag en morgen willen ontplooien, moeten ze uitgerust worden met kennis, vaardigheden en attitudes die met informeren en communiceren verband houden. Onze school tracht d.m.v. haar leerinhouden en de ICT-integratie het leerklimaat en de leerlingenprestaties positief te beïnvloeden. Elke leerling krijgt vanaf het vijfde leerjaar een e-mailadres. Het gebruik van Google Drive wordt aangeleerd. Dit wordt gegeven door de ICT-coördinator. De leerlingen kunnen Google Drive gebruiken om spreekbeurten te visualiseren. Het gebruik van memorysticks wordt volledig gebannen. (In het verleden kregen we virussen via deze sticks in ons netwerk !!!)
We doen er alles aan om de hardware te optimaliseren en een tweede computerklas werd in september 2013 in gebruik genomen.
  
Tevens zorgde de aanschaf van nieuwe digitale borden voor een verrijking in de klas. Omdat we in de prijzen vielen met de wedstrijd 'Kom op appels' kunnen we nu ook
gebruik maken van 20 tablet pc's en die staan in een draadloos netwerk.

Motieven om ICT te gebruiken op schoolHet sociaal motief
Alle kinderen moeten een algemene kennis van en vertrouwdheid met computer verwerven als voorbereiding op hun toekomstige rol in de maatschappij.

Het economisch motief
De maatschappij heeft nood aan burgers die goed kunnen omgaan met de meest moderne technologie. Bij de meeste vacatures is het noodzakelijk dat je voldoende kennis hebt van computervaardigheden en programma’s.

Het didactisch motief
ICT kan het leerproces verbeteren en een educatieve meerwaarde bieden. Denk maar aan simulaties en voorstellingen die op de computer goed kunnen voorgesteld worden. Met de invoering van lessen ICT in onze school trachten wij het leerproces te verrijken door:
meer en beter te differentiëren
meer realiteit in de les te brengen
het zelfstandig werken te bevorderen
leren samenwerken
de creativiteit van de leerlingen te verhogen
bij kinderen met leerstoornissen het gevoel van falen te minimaliseren
werken aan een positief zelfbeeld

Kansarmen mogelijkheden bieden
Het gevaar is niet denkbeeldig dat een aantal kinderen thuis de kans niet krijgen om de elementaire computervaardigheden te ontwikkelen. Sommige van onze leerlingen zullen de basisvaardigheden om te kunnen leven in digitale samenleving in hoofdzaak op school moeten leren. De toegang tot deze technologie mag geen privilege worden van “the happy few”.

ICT-eindtermenDe lln. hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
De lln. gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
De lln. kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
De lln. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
De lln. kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.De lln. kunnen met behulp van ICT (voor hen bestemde) digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
De lln. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

De lln. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Afspraken rond het internetgebruik van onze leerlingen (Netiquette)1. Je maakt alleen met toestemming van de leerkracht gebruik van het internet.
2. Ga voorzichtig om met persoonlijke gegevens. Maak bvb, zo weinig mogelijk je naam, leeftijd, adres of telefoonnummer bekend.
3. Je let op schrijfwijze en schrijfstijl. Een email met de vraag naar informatie schrijf je niet in chattaal !
4. Je gebruikt geen agressieve taal.
5. Geloof niet alles wat je op het internet ziet of leest.
6. Vertel aan de leerkracht of je ouders als je op het internet iets vindt dat obsceen of bedreigend is, waardoor je je ongemakkelijk voelt.
7. voor de ouders: geef niet meteen het kind de schuld als het iets onzedelijks ontvangt of opent. Dit kan per ongeluk.

Digitale schoolborden

Onze klassen in het zesde leerjaar beschikken reeds lang over digitale borden. (type Activboard) Hiermee werd de trend ingezet om de traditionele krijtborden te vervangen. Deze digitale borden staan in combinatie met een beamer en een computer. Naast de borden blijven nog whiteboards hangen.In maart 2013 mochten de klassen van het vijfde leerjaar een nieuw type bord uitproberen. Het gaat over een touchscreen van Prowise met ingebouwde computer, DVD speler en voorzien van heel goede software die de lessen nog beter kunnen ondersteunen. De software is zeer toegankelijk en wordt dagdagelijks ondersteund. De leerkrachten kregen hiervoor opleiding. De leerlingen kunnen het bord ook gebruiken bij presentaties en spreekbeurten, bij hoekenwerk en/of contractwerk.
Vanaf september 2013 is hetzelfde bord aanwezig in het nieuwe lokaal op het gelijkvloers van blok 600.
Vanaf september 2014 werden alle klassen met dit soort bord uitgerust. (naast een traditioneel white bord)

     
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu