MIKADO

is het kinderkoor van de St. Jan Berchmansbasisschool. Een dertigtal kinderen maken deel uit van het koor en zingen iedere week op maandag na schooltijd.
Voorwaarde om te kunnen deelnemen is goed kunnen zingen en zich een gans jaar engageren. Dit betekent elke week aanwezig zijn op de repetities en deelnemen aan eventuele optredens.
Het koor zingt zowel profane liederen als liederen voor eucharistievieringen. Ze bezit dan ook al een ruim repertoire. Mikado luisterde reeds enkele huwelijksvieringen, instapvieringen op.
Er is een tevens een kerstrepertoire.

Mikado neemt sedert enkele jaren deel aan tal van concerten.

In dec. 2012 zongen ze voor een volle kerk in Avelgem het kerstrepertoire en enkele weken later stonden ze voor 800 toeschouwers op de planken in het voorprogramma van Free Souffriau en Miguel Wiels.

Op 14 december 2013 maakten ze deel uit van 120 uitvoerders die in de St.-Martinuskerk een kerstconcert bracht. Mikado bracht er eigentijdse, frisse muziek.

Mikado hield op 23 mei 2014 een klein concert ter gelegenheid van hun vijfjarig bestaan.

Vanaf 1 september 2017 neemt Jesse Devos de leiding over van ons koor.

Hier kan je een stukje zien van het concert 10 jaar Mikado.

VOLG ONS