ICT in SJB

De St.-Jan Berchmans basisschool koos voor het schooljaar 2020-2021 ICT als prioriteit .

De leerlijn werd opnieuw bekeken en de afspraken rond ict-gebruik werden beter op elkaar afgestemd.
Onze school investeert stevig in materiaal. Chromebooks en chrometabs zijn daarvoor sterk aangewezen. 
Het zijn goedkope toestellen die stevig en betrouwbaar zijn en de die ict vaardigheden van onze kinderen
kunnen vergroten. We streven naar één toestel per twee leerlingen. Mogelijks zal met de Digisprong van
de minister van onderwijs wellicht nog iets meer geïnvesteerd kunnen worden. 
Ons wifi netwerk werd volledig vernieuwd en wanneer de maatregelen het toelaten worden
de leerkrachten meegenomen in een uitbreiding van hun ict vaardigheden.Met de chromebooks werken de leerlingen met het Google platform. We streven ernaar om ook
andere besturingssystemen aan te bieden. Google workspace met de daarbij horende
programma's blijft wel de meest gebruikte vorm.

Google Drive is het cloud systeem van Google. Je kan er documenten,
beelden, filmpjes op kwijt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van
hun online applicaties zoals Google docs (=Word) Google presentaties
(=Powerpoint), Google spreadsheets... De gemaakte documenten kan je
dan in de Google cloud opslaan. (Drive)

Je hoeft dus enkel te beschikken over een internetverbinding. Ieder document
kan op éénder welk device (toestel) gemaakt en geopend en bewerkt worden
op gelijk welke een plaats.

 

Hoe werkt het op onze school ?

Iedere leerling krijgt vanaf (eind) derde leerjaar een e-mailadres en een wachtwoord van de school.

voornaam.familienaam@vbs-avelgem.be

De leerlingen moeten zelf geen account aanmaken.
In een aantal instructielessen leren de leerlingen typen, een computer starten,
mailen met Gmail, werken met Docs en Google Drive.
De leerlingen kunnen op gelijk welk toestel aan hun documenten omdat die in de cloud staan.
Zo kan bijvoorbeeld een spreekbeurt gemaakt worden op een toestel in de klas en kan de
leerling thuis verder werken op een eigen toestel.

 

Wie het wachtwoord kwijt is mailt naar de ict-coördinator
of leerkracht.


Wij zetten met onze school erg in op het correct gebruik van deze leermiddelen.We zijn ons 
ervan bewust dat net zoals in de 'echte wereld' er vaak misbruik gebruikt wordt van deze
middelen.
Mocht uw kind onregelmatigheden ontdekken (haatmails, pestgedrag...) wil daarvan
een screenshot, foto nemen en dit aan de leerkracht, ict-coördinator of directeur melden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie instellingen