Praktische info

Wanneer starten en eindigen de lessen ?

De school is open van 07u tot 18u30.
De lessen beginnen stipt om 8u35 en eindigen om 15u55 (op vrijdag om 15u en op woensdag om 11u45)
De middagpauze start om 11u45 en eindigt om 13u10 (op vrijdag 13u15)
Wie voor 8u05 op school is gaat naar de opvang.
Vanaf 16.15u - 16.30u + vieruurtje = 1 euro. Er is opvang tot 18.30u. (vanaf 16.30u 1 euro per begonnen halfuur, 1 euro opvang middag refter)
(Fiscale attesten beschikbaar voor opvang)

Vanaf 8.05u tot 8.35u is er dagelijks toezicht op de speelplaats.

 

Wat moet je doen als je kind ziek is ?

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Het spreekt voor zich dat kinderen die ziek zijn niet op school horen.

Het secretariaat kan je verwittigen vanaf 8u.
 

Kan je kind zomaar de school binnenkomen ?

Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te houden op de speelplaats vragen we om in de Kiss en Go zone afscheid van de kinderen te nemen.

’s Middags is de schoolpoort open vanaf 12.45u. Gelieve uw kinderen niet vroeger te sturen.

De schooldeur wordt tijdens de lesuren afgesloten. Enkel door aan te bellen, kan u dan de school binnenkomen.

 

Kan mijn kind warme maaltijden op school eten ?

De warme maaltijden worden per maand opgesteld. U kan de kalender telkens op onze app vinden alsook aan de deur van de inkomhal. Uw kind kan dagelijks kiezen tussen een warme maaltijd, een belegd broodje, boterhammen met soep of gewoon boterhammen. 

Kinderen die allergisch zijn aan bepaalde voedingsstoffen en die toch warm op school blijven eten, hebben een attest van de dokter nodig alvorens de maaltijden kunnen worden aangepast. U kan hiervoor bij de directeur terecht.

Wat hebben de kinderen nodig voor de zwemles ?

Op onze school gaat enkel de lagere afdeling zwemmen (1x om de twee weken gedurende twee lesuren).
Uw kind neemt hiervoor een tasje mee naar school met een grote handdoek, een kleine handdoek, een badmuts, een badpak/aansluitende zwembroek.

 

Wat moet je kind meehebben bij de start van het schooljaar ?

In principe wordt alles aangeboden door de school. Bij het open moment in augustus kan u een lijstje meekrijgen met wat uw kind voor die klas nodig heeft.

Deze aankopen zijn niet verplicht, u kan alles gratis op school laten gebruiken.

 

Wat moet je kind meehebben voor de turnles ?

Vanaf het eerste leerjaar is een schoolt-shirt verplicht voor de turnlessen. Uw kind kan die passen op het open moment van eind augustus of in de turnles.

U geeft uw kind een tasje mee naar school met sportschoenen of turnpantoffels, een paar witte kousen/sokken, een blauw of zwart shortje naar keuze en het schoolshirt.

Elke vakantie wordt de turnzak meegegeven naar huis zodat alles na de vakantie weer gewassen kan meegegeven worden naar school.

 

Wanneer zijn de speeltijden ?

Voor de kleuterschool is de speeltijd in de voormiddag om 9u45
In de namiddag om 14u
Voor het lager is de speeltijd in de voormiddag om 10.40u en in de namiddag om 14.25u

 

Is er studie voorzien in SJB ?

Er is avondstudie van 16.30u tot 16.45u voor LO2-3 en van 16.30u tot 17u voor LO4-6.
Gelieve uw kinderen op de correcte uren af te halen en niet tijdens de studie.

 

Is het dragen van een fluojas verplicht ?

Op onze school is het dragen van een fluojas verplicht ! Graag een blijvende inspanning om de kinderen te motiveren.

Cookie instellingen