Voor- en naschoolse opvangDe opvang van de kinderen van onze school wordt
verzorgd door Thomas, Maya, Katrien, Mia, Susan, Michiel, Aïscha, Samah en Wendy. 
Thomas is opvoeder en heeft als kerntaak de organisatie van de naschoolse opvang. Hij zorgt voor een gevarieerd aanbod van spel, zowel buiten als binnen. 
De opvang vindt plaats in de refter, de kleine turnzaal en het lokaal naast de refter. Er wordt ook vaak buitengespeeld. 
De opvang van onze kleinste kleuters gebeurt in een aparte ruimte.
De opvang kost 0,65 per begonnen kwartier. De voorschoolse opvang start om 6u45 en eindigt om 8u. De naschoolse start om 16u15 en eindigt om 18u30.  We gebruiken een badgesysteem dat de uren registreert. Maandelijks ontvangt u een factuur. Op het einde van het jaar (periode maart) krijgt u een fiscaal attest voor de belastingen. Het derde kind is gratis. 
Studie: 

De kinderen die in de opvang blijven, kunnen tijdens de studie hun huiswerk maken. 
De korte studie (16u30-16u45) is voor de kinderen van het tweede en het derde leerjaar.  
De lange studie (16u30 - 17u) is voor de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. 
De studie wordt begeleid door leerkrachten van onze school. Deze leerkrachten doen toezicht, maar begeleiden niet. 
De studie vindt plaats in de klassen van de leerlingen. 
Voor het eerste leerjaar is er geen studie voorzien. De kinderen die lang in de opvang blijven, kunnen nablijven in de klas na het belsignaal. Zo kunnen ook zij hun huiswerk maken. 

 

De openingsuren van de voor- en naschoolse opvang zijn: 

maandag    van 7u tot 8u en van 16u15 tot 18u30
dinsdag      van 7u tot 8u en van 16u15 tot 18u30
woensdag   van 7u tot 8u en van 12u tot 18u30
donderdag  van 7u tot 8u en van 16u15 tot 18u30
vrijdag        van 7u tot 8u en van 15u15 tot 18u30

 

De kostprijs: (vanaf 1 september)

De kostprijs van de opvang is 0,033 euro per minuut. 
Ieder kind dat in de opvang blijft, registreert zijn of haar aanwezigheid via een badge met een QR-code bij
aankomst  's morgens en bij vertrek 's avonds. 
Via een link in de app kan u de geregistreerde opvangminuten volgen per dag, per week, per maand. 
Deze minuten worden gefactureerd op de maandelijkse factuur van de school. 

Cookie instellingen