Wat kost onze school?

Onderwijs in een kleuter en een lagere school is gratis: 
Alle schoolmaterialen die een kind nodig heeft om de lessen te kunnen volgen, worden gratis ter beschikking gesteld. 
In de klas krijgen de kinderen een balpen, potlood, slijper, gom, lat, stiften en kleurpotloden. Alle werkboeken en handboeken worden door de school aangekocht. 
In de boekentas vragen we om een huiswerkmap te stoppen, zodat de blaadjes en de agenda beter bewaard kunnen worden. 
Als uw kind een rekenmachine, passer, geodriehoek, ... nodig heeft om thuis hiermee aan de slag te gaan, kan dit altijd op school gevraagd worden. 

Toch zal u per maand een factuur ontvangen waarop zaken aangerekend worden. Als de klas op uitstap gaat, worden hiervoor kosten doorgerekend aan de ouders. Als basisschool moeten we ons houden aan de maximumfactuur. Dit is een maximumbedrag dat per schooljaar mag doorgerekend worden aan de ouders. Als ouder van een kleuter mag je maximum 55 euro betalen per schooljaar. Als ouder van een lagere schoolkind mag je maximum 105 euro betalen per schooljaar. 

Wat kan allemaal op de maximumfactuur aangerekend worden? 
- zwemmen: €1,70 per zwembeurt
- schoolreis kleuter: € 20 tot 25
- schoolreis lager: € 30 tot 35 
- turn T-shirt lager: € 8 / turnshort lager: €5
- culturele activiteit in Spikkerelle: € 3 tot 5 
- sportdag zonder busverplaatsing: € 10 
- nieuwjaarsbrief: € 0,70

Wat behoort niet tot de maximumfactuur?
Alle kosten waar u niet verplicht bent om voor te kiezen, behoren niet tot de maximumfactuur.
Voorbeelden hiervan zijn: opvang, maaltijden, tutifrutti, ... 

Wat kost de voor- en naschoolse opvang bij ons op school? 
De opvang wordt betaald tussen 7u en 8u en vanaf 16u15 tot 18u30. 
Deze wordt gerekend aan €0,65 per begonnen kwartier. 
De opvang is gratis voor het derde kind. 

Wat kost een maaltijd bij ons op school? 
Ieder kind dat op school eet, betaalt per maaltijd 1,50 euro middagtoezicht. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. 
Op school kan u iedere dag kiezen tussen volgende maaltijden.
Bij de start van de dag wordt aan uw kind gevraagd wat het zal eten die dag. 
U en/of uw kind kan kiezen tussen: 
  • naar huis eten
  • eigen lunchpakket: €1,50 toezicht 
  • soep met eigen lunchpakket:  € 0,35 + €1,50 toezicht
  • warme maaltijd:  € 2,80 + €1,50 toezicht
  • vegetarische maaltijd: € 3,90 + € 1,50 toezicht (dit moet op voorhand aangevraagd worden!)
  • belegd broodje (lager):  € 3 + € 1,50 toezicht
Fruitproject: 
Wij stimuleren het eten van fruit. 
Op woensdag kan u intekenen om fruit te eten op school. 
In september betaalt u een eenmalige bijdrage van €5 via de schoolfactuur. 
(starters na herfst betalen €4, na nieuwjaar 
Ook op andere dagen kan u zeker fruit meegeven van thuis. 
Voor het schooljaar 2023-2024 is dit gratis. We wonnen de wedstrijd van "Oog voor lekkers".
Hierdoor krijgen we een jaar gratis fruit op onze school. 

De schoolfactuur: 
De schoolfactuur wordt maandelijks opgestuurd via e-mail.  
Indien u problemen heeft met de betaling ervan, kom gerust langs bij de directeur. Dan kijken we samen om hiervoor een oplossing te vinden. 

Hebt U een probleem met een factuur stuur een mail naar
facturatie@vbs-avelgem.be


 
Cookie instellingen